Učinkovitejša poraba energije v stavbah

Opis

Evropski parlament je za države članice zastavil nove cilje, da bi v EU imeli bolj energetsko učinkovite stavbe. Države med drugim spodbuja, da posnemajo pionirske primere nizkoenergijskih hiš, ki jih preizkušajo v Nemčiji in na Danskem.

Related media