Stāvoklis Eiropas Savienībā: EP deputāti iztaujā Komisijas prezidenti pirms vēlēšanām