No oglēm uz tīru enerģiju: Eiropas zaļā pārkārtošanās