Covid-19: desmit ES ieviesti pasākumi, lai veicinātu atveseļošanos