Skip to main content

COVID-19: 10 неща, които прави ЕС в подкрепа на възстановяването

Description

От началото на пандемията от коронавирус ЕС играе водеща роля за координиране на мерките за справяне със здравната криза и нейното икономическо въздействие. Това са 10 неща, които прави ЕС, за да помогне на Европа да се изправи отново на крака.

Подробности

Дата на събитието13.07.2020 г.
Reference:N01PUB200709RECO