Skip to main content

Geilleagar ciorclach: An Eoraip ag éirí níos glaine

Description

Chun aghaidh a thabhairt ar an ngá atá ag éirí níos mó dramhaíl a athchúrsáil agus a laghdú fud fad na hEorpa, tá beartas úrnua á ullmhú ag an AE maidir le todhchaí níos glaise, níos iomaíche.

Related media