Skip to main content

Obehové hospodárstvo: za čistejšiu Európu

Description

V snahe o ekologickú a konkurencieschopnú budúcnosť Únie sa aktuálne pripravuje nová politika zameraná na zvyšovanie miery recyklácie a znižovanie množstva odpadu v Európe.

Podrobnosti

Dátum udalosti6. 4. 2018
Reference:N01PUB180504CIRC