Επεξήγηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας με βάση το κράτος δικαίου