Rättsstatsprincipens villkorlighetssmekanism dekrypterad