Ηλεκτρονικές συσκευές: Το Κοινοβούλιο υιοθετεί τον φορτιστή USB-C ως πρότυπο