Elektronički uređaji: Parlament usvaja USB-C punjač kao standard