Højdepunkter fra plenarmødet: reduktion af CO2-emissionerne, retsstatsprincippet og ungdomsarbejdsløsheden