Príomhphointí an tseisiúin iomlánaigh: astaíochtaí CO2 a laghdú, an smacht reachta agus dífhostaíocht i measc na hóige