Najważniejsze wydarzenia z sesji plenarnej: redukcja emisji CO2, praworządność i bezrobocie wśród młodych

Opis

Parlament głosował za ambitniejszym celem redukcji emisji do 2030 r. i stwierdził, że Strategia Leśna musi iść w parze z Europejskim Zielonym Ładem. Europosłowie zaapelowali o wprowadzenie mechanizmu praworządności w celu ochrony demokracji w Unii Europejskiej oraz wspólnych zasad dotyczących finansowania społecznościowego (crowdfundingu) i większych środków finansowych na pomoc młodym ludziom.