Skip to main content

På dagsordenen for plenarmødet: digitale grønne certifikater, handel og samarbejde med Det Forenede Kongerige, forskning og innovation.

Description

Parlamentet vil forelægge sit standpunkt mht. det digitale grønne certifikat og stemme om ratificeringen af samarbejdsaftalen med Det Forenede Kongerige. Medlemmerne vil også behandle og stemme om Horizon Europe-programmet, nye regler, der bekæmper terrorindhold online samt bedre rettigheder for togpassagerer. Alt det og mere på dagsordenen for plenarmødet.