Προσεχώς στην ολομέλεια: ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, εμπόριο και συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα και καινοτομία.