Предстоящо на пленарната сесия: цифрови зелени сертификати, търговия и сътрудничество с Обединеното кралство, научни изследвания и иновации.