Skip to main content

Предстоящо на пленарната сесия: цифрови зелени сертификати, търговия и сътрудничество с Обединеното кралство, научни изследвания и иновации.

Description

Парламентът ще изложи своята позиция относно цифровия зелен сертификат и ще гласува ратифицирането на Споразумението за търговия и сътрудничество с Обединеното кралство. Също така членовете на ЕП ще разгледат и гласуват програмата „Хоризонт Европа“, новите правила за ограничаване на терористичното съдържание онлайн и по-добри права за пътниците във влаковете. Всички тези и още предстоящи теми на пленарната сесия.