Skip to main content

Et klimaneutralt Europa i 2050

Description

Parlamentet ønsker en omhyggeligt udformet køreplan til at nå klimaneutralitet senest i 2050 og at reducere drivhusgasemissionerne med 60 % inden 2030 i forhold til 1990, 5 % mere end Kommissionens forslag. Dette er målet med klimaloven.