Skip to main content

Ett klimatneutralt Europa till 2050

Description

Parlamentet vill ha en noggrant utformad färdplan för att nå klimatneutralitet till 2050, och minska utsläppen av växthusgaser med 60 % till 2030 jämfört med 1990, 5 % mer än kommissionens förslag. Detta är målet med klimatlagstiftningen.