Skip to main content

Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050

Description

Parlament požaduje starostlivo vypracovaný plán na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a zníženie emisií skleníkových plynov o 60 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, čo je o 5 % viac, ako navrhuje Komisia. Toto je cieľ zákona o klíme.

Podrobnosti

Dátum udalosti22. 9. 2020
Reference:N01PUB200921CLIM