Skip to content

Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Dato for begivenhed: 21/06/2018

Valgmuligheder

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.

Håndtering af cookies på Europa-Parlamentets websted

Dette website benytter cookies. Din navigation bliver optimal ved at acceptere cookies.

Mere