Skip to main content

Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Description

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.

Detaljer

Dato for begivenhed21.6.2018
Reference:N01PUB210614RESI