Skip to main content

Boj proti rezistentným infekciám

Description

Antimikrobiálna odolnosť je rastúci globálny problém. Lekári sa obávajú, že do roku 2050 zabije viac ľudí ako rakovina. Parlament nalieha na Komisiu a členské štáty, aby zaviedli rozsiahlejšie preventívne opatrenia.

Podrobnosti

Dátum udalosti21. 6. 2018
Reference:N01PUB210614RESI