Skip to main content

Zwalczanie lekoopornych infekcji

Description

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to rosnący problem na całym świecie. Obawiają się go lekarze i inni specjaliści w dziedzinie medycyny, ponieważ może on zabić więcej ludzi niż nowotwory do roku 2050, dlatego też Parlament wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia większych środków zapobiegawczych.

Detale

Data wydarzenia21.06.2018
Reference:N01PUB210614RESI