Konference o budoucnosti Evropy: občané formulují závěry v oblasti právního státu, hodnot a práv EU