Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kansalaiset tekivät johtopäätöksiä oikeusvaltioperiaatteesta, EU:n arvoista ja oikeuksista