Konferencja w sprawie przyszłości Europy: obywatele wyciągają wnioski na temat praworządności, wartości i praw UE

Opis

Europejczycy spotkali się we Florencji i połączyli się zdalnie podczas trzeciej i ostatniej sesji panelu poświęconego europejskiej demokracji, prawom, praworządności i bezpieczeństwu. Przygotowali wnioski dotyczące tego, jak zreformować UE, chronić demokrację, wzmocnić udział obywateli w UE i zwalczać dyskryminację.

Related media