Skip to main content
Default image for coming soon media.

Wifi4EU

Description

WiFi4EU е инициатива на ЕС, която Ви помага да имате връзка с интернет навсякъде в ЕС, без реклами и сигурна. Местните власти в ЕС могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на интернет точки и хотспотове.

Related media