Default image for coming soon media.

Wifi4EU

Beskrivning

WiFi4EU är ett EU-initiativ som kommer att hjälpa dig att hålla dig ansluten var du än befinner dig i EU, utan reklam och på ett säkert sätt. De lokala myndigheterna i EU:s medlemsstater kan ansöka om stöd för att installera internetknutpunkter och så kallade hotspots.

Related media