Skip to main content

Искате да избегнете данъци? Опитайте данъчни облекчения

Description

Комисията TAXE на Парламента разследва данъчните облекчения, позволили на многонационалните компании да избегнат данъци. Обяснение с пример.

Related media