Skip to main content

Синята карта на ЕС за висококвалифицирани чуждестранни работници

Description

Вследствие застаряването на населението на ЕС, в някои сектори на икономиката се наблюдава недостиг на нови работници. С европейската синя карта ЕС предприема стъпки, за да направи европейския пазар на труда по-леснодостъпен за висококвалифицирани работници — ход, подкрепен от Европейския парламент.

Related media