Технологично-интелигентното земеделие ще изхранва нарастващото световно население