Skip to main content

В дневния ред: две седмици след атаките над „Шарли Ебдо”

Description

Генералният секретар на Арабската лига ще дойде в ЕП за размяна на мнения, а ЕП ще обсъди финансирането на Общата политика по сигурност и отбрана.

Подробности

Дата на събитието16.01.2015 г.
Reference:N001150116004