Na dnevnem redu: dva tedna po napadu na časopis Charlie Hebdo