Skip to main content

Геоблокиране и пазаруване онлайн

Description

На 3 декември започва прилагането на нови правила, задължаващи търговците на дребно да предоставят на купувачите еднакъв достъп до стоки и услуги, независимо къде се намират в ЕС. Тази практика се нарича геоблокиране и вече няма да може да се прилага в ЕС.

Related media