Skip to main content

От „Фейсбук“ до Сирия: 5 числа от Страсбург

Description

Бъдещето на Европа бе в центъра на разискванията с френския президент на пленарната сесия тази седмица. Личните данни, бюджетът за 2016 година, новото законодателство за кръговата икономика и употребата на химически оръжия в Сирия също бяха сред темите в дневния ред.