Skip to main content

Дигитализацията на Европа

Description

Програмата за цифровите технологии цели да премахне препятствията пред превъзходството на Европа в сектора: липса на кадри, кибер престъпност...