Пояснения за механизма за корекция на въглеродните емисии на границите