Vysvětlení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích