Skip to main content

Hej d� Polen

Description

Polen l�mnar EU vid ett v�gsk�l och en avgrund, s�ger den polska premi�rministern i slutet av ordf�randeskapet i r�det. Fler nyheter.

Detaljer

Evenemangsdatum2011-12-14
Reference:N001111214001