Skip to main content

Förbättring av hälso- och sjukvården med EU för hälsa

Description

Coronaviruset har blottlagt det faktum att länder över hela världen inte var förberedda på en global pandemi. Med det nya programmet EU för hälsa vill Europaparlamentet hjälpa de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen att bli mer motståndskraftiga och bättre förberedda för framtida hälsokriser.