Skip to main content

Programom EU4Health k lepšej zdravotnej starostlivosti

Description

Koronavírus odhalil nepripravenosť krajín celého sveta na možnú globálnu pandémiu. V reakcii na situáciu Európsky parlament požaduje, aby sa novým programom v oblasti zdravia EU4Health zvýšila odolnosť európskych zdravotníckych systémov aj ich pripravenosť na riešenie budúcich kríz.