Skip to main content

EU:s framtid: medborgare frågar institutionerna om hur de följer upp rekommendationerna

Description

Deltagare i konferensen om Europas framtid kom till Bryssel för att se hur EU-institutionerna följer upp deras rekommendationer för förändring. Konferensen avslutades i maj 2022 och var en unik övning i deltagandedemokrati. Dussintals förslag togs fram, som ska se till att Europa kan hantera kommande utmaningar. Parlamentet, rådet och kommissionen hade från början lovat att följa upp de slutliga förslagen, oavsett hur de såg ut. Den 2 december svarade representanter från tre institutioner på frågor från medborgare vid en uppföljning i Europaparlamentet i Bryssel.