Skip to main content

ELi tulevik: kodanikud küsivad institutsioonidelt, mida nende soovitustega edasi tehakse

Description

Euroopa tuleviku konverentsi südames olnud kodanikud käisid Brüsselis vaatamas, kuidas ELi institutsioonid rakendavad nende soovitusi muutuste tegemiseks. 2022. aasta mais lõppenud konverents oli unikaalne osalusdemokraatia eksperiment, mille käigus tehti kümneid ettepanekuid, et Euroopa tulevaste väljakutsetega toime tuleks. Parlament, nõukogu ja komisjon lubasid algusest peale konverentsi lõplike ettepanekutega arvestada, olgu need millised tahes. 2. detsembril vastasid kõigi kolme institutsiooni esindajad Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud tagasisideüritusel kodanike küsimustele.