På gång: utstationerade arbetstagare, den digitala ekonomins utmaningar m.m.