Skip to main content

På gång: utstationerade arbetstagare, den digitala ekonomins utmaningar m.m.

Description

Parlamentsledamöterna tittar på kompromissen som nåtts med EU:s regeringar om arbetsförhållandena för utstationerade arbetstagare. På dagordningen står också en konferens om skapandet av vår digitala framtid, hur kultur kan göras mer tillgänglig och bekämpning av bedrägerier med begagnade bilar.

Detaljer

Evenemangsdatum2018-04-20
Reference:N01PUB200418CMUP