På gång: utstationerade arbetstagare, den digitala ekonomins utmaningar m.m.

Beskrivning

Parlamentsledamöterna tittar på kompromissen som nåtts med EU:s regeringar om arbetsförhållandena för utstationerade arbetstagare. På dagordningen står också en konferens om skapandet av vår digitala framtid, hur kultur kan göras mer tillgänglig och bekämpning av bedrägerier med begagnade bilar.