Prehľad: vyslaní pracovníci, výzvy digitálneho hospodárstva a iné