Ochrana demokracie prostredníctvom žurnalistiky: predstavujeme Lukasa a Karolisa – VT