Προστατεύοντας τη δημοκρατία μέσω της δημοσιογραφίας: γνωρίστε τους Lukas και Karolis - VT