Skip to main content

Zásadné body plenárneho zasadnutia: budúcnosť Európy, program EU4Health a ľudia s postihnutím

Description

Čelní predstavitelia inštitúcií EÚ podpísali vyhlásenie o začatí konferencie o budúcnosti Európy. Tá občanom poskytuje možnosť zapojiť sa do formovania politík EÚ. Poslanci EP ďalej schválili celoeurópsky program pre oblasť zdravotníctva s názvom EU4Health a tiež ambiciózny plán pre strategické investície nazvaný InvestEU. Parlament požaduje opatrenia, ktoré by občanom s postihnutím uľahčili vstup na trh práce. V EP sa oslavoval Medzinárodný deň žien.