Tipphetked täiskogult: Euroopa tulevik, EL tervise heaks ja puuetega inimesed

Kirjeldus

ELi institutsioonide presidendid allkirjastasid deklaratsiooni Euroopa tuleviku konverentsi käivitamiseks, andes kodanikele võimaluse ELi poliitika kujundamisel sõna sekka öelda. Parlamendiliikmed võtsid ka vastu üleeuroopalise programmi „EL tervise heaks” ja ambitsioonika strateegiliste investeeringute kava InvestEU. Parlament kutsus üles võtma vastu meetmeid, mis aitaksid puuetega inimestel tööturule siseneda, ja tähistas rahvusvahelist naistepäeva.